Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Obec Lesnica.

Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica

Predmetom projektu bolo vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci Lesnica a to konkrétne reguláciou miestneho Lesnického potoka, vrátane úpravy dna toku a jeho svahov. Úpravený úsek Lesnického potoka sa nachádza v intraviláne obce Lesnica.  Stavba je členená na dva objekty: SO01 – úprava toku I. rkm 1,810 –2,260 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 450,0 m pozdĺž… Čítať viac

MODERNIZÁCIA POŽIČOVNE BICYKLOV PRI CHATE PIENINY

Názov projektuMODERNIZÁCIA POŽIČOVNE BICYKLOV PRI CHATE PIENINYVýška schválenej dotácie28 400 €Prijímateľ podporyOBEC LESNICA Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Cyklistika je rozvíjajúci sa druh novodobej dopravy v našich podmienkach sa silno rozvíja najmä rekreačná cyklistika. Rozvoj nemotoristickej dopravy je jednou zo základných úloh dopravnej politiky podporovanej Európskou úniou v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja.… Čítať viac