Projekty obce

Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca

www.sk.plsk.eu Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom využitia informačných technológií v cezhraničnom cestovnom ruchu s využitím regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci projektu:  Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca Partneri projektu: Obec Lesnica                            Gmina Ochotnica Dolnawww.lesnica.sk www.ochotnica.pl Program:           Program Interreg V-A Poľsko… Čítať viac

Zlepšenie kvality rekreačnej infraštruktúry v meste Szczawnica, II. Etapa pozemkového rozvoja vonkajšej rekreačnej a gymnastickej infraštruktúry

Prioritná os:  Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti. Špecifický cieľ:  Zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.  V rámci vyššie uvedenej úlohy získalo mesto a obec Szczawnica finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu Euroregiónu Tatry Interreg V -A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020… Čítať viac

MODERNIZÁCIA POŽIČOVNE BICYKLOV PRI CHATE PIENINY

Názov projektuMODERNIZÁCIA POŽIČOVNE BICYKLOV PRI CHATE PIENINYVýška schválenej dotácie28 400 €Prijímateľ podporyOBEC LESNICA Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Cyklistika je rozvíjajúci sa druh novodobej dopravy v našich podmienkach sa silno rozvíja najmä rekreačná cyklistika. Rozvoj nemotoristickej dopravy je jednou zo základných úloh dopravnej politiky podporovanej Európskou úniou v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja.… Čítať viac

Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry

Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry v PIENAPe v rámci projektuZvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry Partneri projektu: Obec Lesnica Miasto i Gmina Szczawnica Štátne lesy TANAP-uProgram: Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020Číslo projektu: PL-SK.01.01.00-SK-0133/17Hlavný cieľ projektu: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi Pieninského národného… Čítať viac

Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistikypodporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúcehokúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16 Projekt kúpeľné mestá realizujú partneri:  Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie- vedúci partner Miasto i Gmina Szczawnica Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa-… Čítať viac

Všetky projektyVšetky udalostiVšetky vývesky

Zverejnené 6. augusta 2020.
Upravené 6. apríla 2021.