Preskočiť na obsah

Spoločný sociálny úrad

Mgr. Silvia Šulcová

Referent sociálnych služieb

silvia.sulcova@staralubovna.sk 052/43 15 25 0903 463 230

Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnch služieb, Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie, č. kancelárie: 232,

Vykonáva sociálnu posudkovú činnosť, ktorej výstupom je aj sociálny posudok.
Vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Základné sociálne poradenstvo.