Preskočiť na obsah

Predajné stánky pri Chate Pieniny

Zverejnené 26.9.2023.

Kategória

Názov projektu: Predajné stánky pri Chate Pieniny
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Opis projektu: Hlavnou aktivitou projektu je nahradenie jestvujúcich predajných stánkov novými predajnými stánkami, ktoré budú v
súlade s architektonickým riešením novej Chaty Pieniny
Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov obce Lesnica ako aj jej návštevníkov a investovať do budovania kvalitnej
turistickej infraštruktúry. Nahradením jestvujúcich predajných stánkov pri Chate Pieniny sa zvýši atraktivita obce a podporí
sa rozvoj turizmu.
Prijímateľ: Obec Lesnica
Výška NFP: 24 495,50 EUR