Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Obec Lesnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva dodávka elektriny Lesnica Kače

ID: 2022/8/2 – VSE Development

26.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ VSE Development, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena 0931_VSD_2022

ID: 2022/0931 – Obec Lesnica

1.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ VSD

Objednávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Objednávateľ - IČO 36599361

Dodávateľ Obec Lesnica

Dodávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Dodávateľ - IČO 00330001

Prílohy

Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Stavebné úpravy Pieninskej cesty – Prielom Dunajca

ID: 2022/6-1 – INPRO POPRAD

6 348,00 €

4.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH 6 348,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ INPRO POPRAD, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ústecko–Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 36 501 476

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

EUROBAU-PM

14.12.2021

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ EUROBAU-PM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Stavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica“

Zmluva o bežnom účte EF

Slovenská sporiteľňa a.s.

7.12.2021

Začiatok účinnosti 8.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

KZ Obec Lesnica _Lihaniová cesta

Lihaniová

30,00 €

24.11.2021

Začiatok účinnosti 25.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2021

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Lihaniová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/38/010/29

UPSVaR SL; IČO: 30794536

10.11.2021

Začiatok účinnosti 11.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ UPSVaR SL; IČO: 30794536

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 574/CC/21-D1
k Zmluve o úvere č. 574/CC/21

Slovenská sporiteľňa a.s.

27.10.2021

Začiatok účinnosti 28.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

ZMLUVA o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 423/2015 z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov číslo zmluvy : 23/2021

POVMART

805,00 €

21.10.2021

Začiatok účinnosti 22.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2021

Suma s DPH 805,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o úvere č. 725/CC/21

Slovenská sporiteľňa

303 832,00 €

3.9.2021

Začiatok účinnosti 4.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 303 832,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o úvere č. 724/CC/21

ID: 3.9.2021 – Slovenská sporiteľňa

25 000,00 €

3.9.2021

Začiatok účinnosti 4.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 25 000,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva Dotačný účet

Slovenská sporiteľňa

2.7.2021

Začiatok účinnosti 2.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy