Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Obec Lesnica.

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré… Čítať viac

Bezpečná vykurovacia sezóna 2021 / 2022

Vážení občania Počas vykurovacieho  obdobia  evidujú hasiči  každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov  a komínov  ako napr. vyhorenie sadzí v komíne,  narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod.  Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.… Čítať viac

POLÍCIA

     varuje pred podvodnými e-mailami,   žiadosťami o priateľstvo na FACEBOOK-u,     MESSENGER-i a komunikáciami s neznámymi osobami !!! Výhra v lotérii, dedičstvo po vzdialenom príbuznom zo zahraničia či americký vojak… Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni pripomína a zároveň upozorňuje občanov na tak často pripomínané a medializované podvodné e-maily, ktoré sa znova objavujú a stále sa nájde niekto, kto naletí. Až slzy v očiach, minuté… Čítať viac

Zlepšenie kvality rekreačnej infraštruktúry v meste Szczawnica, II. Etapa pozemkového rozvoja vonkajšej rekreačnej a gymnastickej infraštruktúry

Prioritná os:  Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti. Špecifický cieľ:  Zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.  V rámci vyššie uvedenej úlohy získalo mesto a obec Szczawnica finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu Euroregiónu Tatry Interreg V -A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry

Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry v PIENAPe v rámci projektuZvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry Partneri projektu: Obec Lesnica Miasto i Gmina Szczawnica Štátne lesy TANAP-uProgram: Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020Číslo projektu: PL-SK.01.01.00-SK-0133/17Hlavný cieľ projektu: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi Pieninského národného… Čítať viac

Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca

www.sk.plsk.eu Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom využitia informačných technológií v cezhraničnom cestovnom ruchu s využitím regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci projektu:  Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca Partneri projektu: Obec Lesnica                            Gmina Ochotnica Dolnawww.lesnica.sk www.ochotnica.pl Program:           Program Interreg V-A Poľsko… Čítať viac

Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica

Názov projektu:„Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica“Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020Opatrenie: č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiachPodopatrenie: č. 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozšírenia miestnychzákladných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacejinfraštruktúryČíslo výzvy: 22/PRV/2017Kód projektu: 074PO220369Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/Trvanie… Čítať viac

Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu

www.okiemkamery.szczawnica.pl/sk Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica ako nástroj pre zdieľanie, vzdelávanie a propagáciu prírodnéhoa kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí Partneri projektu    Obec Lesnica                                                                      Miasto i Gmina Szczawnica   www.lesnica.sk                                                                                          www.szczawnica.pl Program… Čítať viac

Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistikypodporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúcehokúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16 Projekt kúpeľné mestá realizujú partneri:  Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie- vedúci partner Miasto i Gmina Szczawnica Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa-… Čítať viac