Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Obec Lesnica.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca

www.sk.plsk.eu Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom využitia informačných technológií v cezhraničnom cestovnom ruchu s využitím regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci projektu:  Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca Partneri projektu: Obec Lesnica                            Gmina Ochotnica Dolnawww.lesnica.sk www.ochotnica.pl Program:           Program Interreg V-A Poľsko… Čítať viac

Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica

Názov projektu:„Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica“Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020Opatrenie: č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiachPodopatrenie: č. 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozšírenia miestnychzákladných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacejinfraštruktúryČíslo výzvy: 22/PRV/2017Kód projektu: 074PO220369Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/Trvanie… Čítať viac

Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu

www.okiemkamery.szczawnica.pl/sk Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica ako nástroj pre zdieľanie, vzdelávanie a propagáciu prírodnéhoa kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí Partneri projektu    Obec Lesnica                                                                      Miasto i Gmina Szczawnica   www.lesnica.sk                                                                                          www.szczawnica.pl Program… Čítať viac

Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16

Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistikypodporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúcehokúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16 Projekt kúpeľné mestá realizujú partneri:  Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie- vedúci partner Miasto i Gmina Szczawnica Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa-… Čítať viac

Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica

Predmetom projektu bolo vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci Lesnica a to konkrétne reguláciou miestneho Lesnického potoka, vrátane úpravy dna toku a jeho svahov. Úpravený úsek Lesnického potoka sa nachádza v intraviláne obce Lesnica.  Stavba je členená na dva objekty: SO01 – úprava toku I. rkm 1,810 –2,260 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 450,0 m pozdĺž… Čítať viac