Preskočiť na obsah

Tiráž

Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Lesnica má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://lesnica.eu.

Stav súladu

Webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
    • niektoré textové prvky nespĺňajú štandard WCAG 2.1 pre farebný kontrast AA. Pre opravu tohto nesúladu je poskytnutý nástroj "Zvýšenie kontrastu", ktorý je možné aktivovať v hlavičke webstránky.
  2. Neprimerané zaťaženie:
    • vzhľadom na vysoký objem zverejňovaných dokumentov nie sú všetky dokumenty vo formáte PDF ošetrené "OCR" vrstvou (prispôsobené pre nepočujúcich). V prípade záujmu si vyžiadajte spracovanie dokumentu do prístupnej formy na kontakte pre spätnú väzbu a do 14 dní vašu požiadavku vybavíme.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 15.1.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané a posúdené treťou stranou – technickým prevádzkovateľom webového sídla – spoločnosťou Alphabet partner s.r.o.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované dňa 15.1.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Spätnú väzbu, upovedomenia a informácie o problémoch z hľadiska súladu a žiadosti o sprístupnenie informácií a obsahu špecifikovaného v časti "Neprístupný obsah" toho vyhlásenia môžete smerovať na nasledujúce kontakty.

Obec Lesnica Lesnica 26 065 33 Lesnica
IČO: 00330001
Telefón: +421 52 42 844 73
E-mail: info@lesnica.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Autorské práva

© Alphabet partner s.r.o.
Strojárenská 3426/11C
040 01 Košice - Staré Mesto
Slovenská Republika

Správca obsahu

Obec Lesnica je správcom všetkého obsahu webového sídla a zároveň zaň zodpovedá. Všetky osobné údaje návštevníkov webových stránok, ktoré sú prostredníctvom týchto webových stránok zbierané, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.

Obec Lesnica Lesnica 26 065 33 Lesnica
IČO: 00330001
DIČ: 2020698647

Telefón: +421 52 42 844 73
E-mail: info@lesnica.sk
Web: https://lesnica.eu

Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom redakčného systému je spoločnosť Alphabet partner s.r.o. Ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracovávané v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Alphabet partner s.r.o.
Strojárenská 3426/11C
040 01 Košice - Staré Mesto
Slovenská Republika

Telefón: +421 908 327 404
E-mail: info@onlineobec.sk
Web: https://onlineobec.sk