Obecné zastupiteľstvo

Ing. Pavol Špirka

zástupca starostu obce, poslanec

Ing. Vladimír Matfiak

Hlavný kontrolór

Mgr. Simona Šľachtovská

poslanec

RNDr. Anton Hovana, PhD.

poslanec

Lukáš Lihani

poslanec

Martin Pirhala

poslanec