Obecné zastupiteľstvo

Ing. Pavol Špirka

zástupca starostu obce, poslanec

Monika Brillová

Hlavný kontrolór

Mgr. Simona Gondeková

poslanec

Ing. Ján Jankela

poslanec

Jaromír Mačutek

poslanec

František Šromovský

poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 16. apríla 2021.