Preskočiť na obsah

Cyklistická cestička

Zverejnené 12.10.2023.

Kategória

Názov projektu: Cyklistická cestička
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu: Predmetom realizácie projektu je výstavba rekreačnej infraštruktúry v podobe cyklistickej cestičky v zamagurskej obci
Lesnica, ktorá zabezpečí jednoduché, bezbariérové a bezpečné prepojenie multifunkčného ihriska v obci Lesnica s turisticky
vyhľadávanou chatou Pieniny.
Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozvoj ekonomicky znevýhodnenej vidieckej oblasti, skrášlením, zatraktívnením a sprístupnením
územia, všetkým domácim aj zahraničným turistom za účelom voľnočasových rekreačných činností, turistiky, športu a
spoznávania malebného územia PIENAP a oboznámenia sa s pestrým vidieckym zamagurským koloritom.
Prijímateľ: Obec Lesnica
Výška NFP: 25 000,00 EUR