Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Obec Lesnica.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lesnica