Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Obec Lesnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Ing. Štefan Vilga

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ EUROBAU-PM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Stavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica“

Začiatok účinnosti 8.12.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2021

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Lihaniová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.11.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ UPSVaR SL; IČO: 30794536

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 28.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.10.2021

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2021

Suma s DPH 805,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 413

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 303 832,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 4.9.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 25 000,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 3.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 41 316,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy