Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Obec Lesnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.4.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Jozef Axamský

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 1.4.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Anna Axamská

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ SL Tanap-u

Dodávateľ - Sídlo Tatranska Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry

Dodávateľ - IČO 31966977

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.3.2021

Suma s DPH 6 000,00 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Ing. Štefan Vilga

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2021

Suma s DPH 25 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Lesnica - tradícia Pienin s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 26, 065 33 Lesnica

Dodávateľ - IČO 53209397

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Slovenská republika – Štatistický úrad SR, IČO: 00166197

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy