Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie odpadu na skládku_obec Lesnica

Zverejnené
24. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. februára 2021