Uzávierka pieninskej cesty počas jej rekonštrukcie ANJ

PIENINY ROAD along the Dunajec river gorgefrom Lesnica to Červený Kláštor IS CLOSEDdue to ongoing…