Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Vyvesené
17. máj 2021
Zvesené
13. jún 2021
Upravené
24. máj 2021
Kategória