Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Obec Lesnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.4.2020

Koniec účinnosti 15.10.2021

Dátum podpísania 12.3.2020

Suma s DPH 56 335,90 €

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ JUNO DS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Zmluva o dielo
o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.10.2019

Suma s DPH 25 090,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Lesnica

Objednávateľ - Sídlo Lesnica 26, 065 33 Lesnica

Objednávateľ - IČO 00330001

Dodávateľ Eurobau-JM

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 36508225

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy