VZN ktorým sa zrušuje VZN č. 12021

Zverejnené
18. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. februára 2023 − 4. marca 2023
Kategória

Prílohy