VZN č. 3 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lesnica

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy