Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lesnica č. 2 /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady