Všeobecné záväzné nariadenie obce Lesnica č. 2/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou Lesnica, Lesnica 148 a jej súčastí

Zverejnené
10. augusta 2021
Kategória

VZN 2_2021 o zriadení ZŠ s MŠ a ŠKD

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN č. 2/2021

Prílohy