VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lesnica

Zverejnené
10. augusta 2021
Kategória

VZN 3_2021 čiastočná uhrada nákladov MŠ

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 3_2021

Prílohy