Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lesnica