VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Lesnica

Zverejnené
15. júna 2021
Kategória

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Lesnica

Prílohy