Oznámenie voľby_Lesnica+menovanie zapisovateľa MVK

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy