Oznamenie o začatí kolaudačného konania DB32

Zverejnené
14. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. januára 2022 − 28. januára 2022
Kategória

Detaily

Prílohy