Preskočiť na obsah

Novelizácia 5 VZN č. 6 2004 o miestnych daniach