návrh – VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2023 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Lesnica

Zverejnené
25. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2023 − 8. februára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/1

Prílohy