Informácia o uskutočnených aktivitách a investičných akciách v obci Lesnica za roky 2018 – 2022

Zverejnené
26. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. októbra 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy