Preskočiť na obsah

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác

Zverejnené
29. mája 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/18
Začiatok účinnosti: 29. mája 2023
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 26. mája 2023
Suma s DPH:
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Lesnica
Objednávateľ - Sídlo: Lesnica 26, 065 33 Lesnica
Objednávateľ - IČO: 00330001
Dodávateľ: Lesnica - tradícia Pienin s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo: 26, 065 33 Lesnica
Dodávateľ - IČO: 53209397
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy