Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Zverejnené
14. decembra 2021
Kategória

o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Stavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica“

Detaily

Začiatok účinnosti: 15. decembra 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 14. decembra 2021
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner: EUROBAU-PM, s.r.o.

Prílohy