Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Upravené
24. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2021 − 30. júna 2021