Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

Upravené
24. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2021 − 13. júna 2021