Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Lesnica