Verejná vyhláška – Výzva na usporiadanie vzťahov k lesným pozemkom

Upravené
01. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2021 − 31. augusta 2021