Oznámenie stavebne konanie

Zverejnené
23. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2021 − 9. júla 2021