Preskočiť na obsah

Zlepšenie kvality rekreačnej infraštruktúry v meste Szczawnica, II. Etapa pozemkového rozvoja vonkajšej rekreačnej a gymnastickej infraštruktúry

Zverejnené 2.8.2021.

Kategória

Prioritná os:  Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti.

Špecifický cieľ:  Zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. 

V rámci vyššie uvedenej úlohy získalo mesto a obec Szczawnica finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom programu Euroregiónu Tatry Interreg V -A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

EFRR – 14 874,66 €

Prostriedky zo štátneho rozpočtu – 874,98 €

Vlastný príspevok – 1 749,96 € 

V rámci projektu sa plánuje inštalácia 10 zariadení vonkajšej rekreačnej a gymnastickej telocvične:

trenažér (nožnice), surfer, šikmá lavica, trenažér (bench press), veslovací trenažér, crossový trenažér, bicykel, rebrík, sťahovanie nôh a extenzor chrbta.

Investícia sa realizuje na pozemku: obvod 708/244 I Szczawnica vedľa existujúceho chodníka pre chodcov a cyklistov. Vzhľadom na veľkú zelenú plochu, ktorá tu existuje, budú zariadenia plánované na inštaláciu splývať s okolím. 

Špecifické ciele projektu, ktoré sa dosiahnu vďaka implementácii činností stanovených v projekte, sú:

1. Zlepšenie kvality turistickej a športovej infraštruktúry v oblasti obcí Szczawnica a Lesnica zatraktívnením existujúcej cesty prostredníctvom novej infraštruktúry.

2. Zvýšenie turistického ruchu na poľsko-slovenských hraniciach v rámci obcí Szczawnica

a Lesnica.

3. Nárast ekonomickej aktivity a z toho vyplývajúci nárast počtu pracovných miest.  

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom euroregiónu „Tatry“

v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020