Preskočiť na obsah

Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica

Zverejnené 24.2.2021.

Kategória

Predmetom projektu bolo vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci Lesnica a to konkrétne reguláciou miestneho Lesnického potoka, vrátane úpravy dna toku a jeho svahov. Úpravený úsek Lesnického potoka sa nachádza v intraviláne obce Lesnica. 

Stavba je členená na dva objekty:

SO01 – úprava toku I. rkm 1,810 –2,260 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 450,0 m pozdĺž toku je  opevnenie opornými múrmi vyhotovenými z ekokošov. Pre zmiernenie spádu a stabilizáciu dna sú priečne prahy s výškou h=0,2m v počte 32 ks a 2 stabilizačné prahy na začiatku a na konci úpravy.

SO02 – úprava toku II. rkm 2,500 -2,612 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 112,0 m. V tomto úseku sú priečne prahy v počte 7 ks a tiež dva prahy stabilizačné na začiatku a na konci úpravy.