Preskočiť na obsah

Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca

Zverejnené 24.2.2021.

Kategória

www.sk.plsk.eu


Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom využitia informačných technológií v cezhraničnom cestovnom ruchu s využitím regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci projektu: 

Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca


Partneri projektu: Obec Lesnica                            Gmina Ochotnica Dolna
www.lesnica.sk 
www.ochotnica.pl

Program:           Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020
Číslo projektu:    INT/ET/TAT/1/III/B/0263


Ciele projektu:

rozvoj prihraničného cestovného ruchu prostredníctvom využitia regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských obcí 

popularizácia a zvýšenie vedomostí o kultúrnom a prírodnom dedičstve partnerských obcí prostredníctvom využitia informačných technológií, organizovania cezhraničných podujatí a vydania publikácií


vzájomná poľsko-slovenská integrácia


zvýšenie záujmu o ponuku v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva na poľsko-slovenskom
pohraničí v regióne obcí Lesnica a Ochotnica Dolna


Obdobie realizácie: 01/2020 – 09/2021


Hodnota projektu: 114 495,78 € (v tom Gmina Ochotnica Dolna 70 621,68 €, Obec Lesnica 43 874,10 €)


Spolufinancovanie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

Umelecký plenér

V dňoch 7. – 9. mája 2021 sa konalo v obci Lesnica stretnutie umelcov zo Slovenska a Poľska – umelecký plenér. Podujatie bolo pôvodne plánované na jeseň 2020. Z dôvodu prísnych protipandemických opatrení na oboch stranách hranice však bolo zrušené a presunuté na jarný termín. Prísne a nejasné pravidlá súvisiace s prechodom cez hranice v čase celosvetovej pandémie COVID19 zapríčinili, že aj po presune termínu o niekoľko mesiacov pozvaní umelci z poľskej strany nakoniec nepotvrdili účasť v pôvodnom počte a to aj napriek tomu, že zo strany organizátora a partnera projektu bola zabezpečená vysoká úroveň hygienických a protipandemických opatrení. Podujatie bolo organizované v spolupráci s umeleckou obcou združenou v Umeleckej besede Slovenskej – najstaršom spolku umelcov z rôznych odborov založenom v r. 1921.

Oslovenie a výber umelcov zastrešoval dlhoročný starosta Umeleckej besedy slovenskej PhDr. Emil Semanco – publicista a výtvarník. Zúčastnení umelci boli reprezentantmi maliarskeho a rezbárskeho umenia. Podujatia sa zúčastnilo celkom 40 umelcov, z toho 20-ti umelci spadali pod projektovú aktivitu. Časť umelcov bola ubytovaná v mieste konania podujatia, časť umelcov si zabezpečila ubytovanie na súkromí alebo v rámci možností v iných ubytovacích zariadeniach na okolí tak, aby boli dodržané pravidlá ubytovania a stravovania v hotelových a reštauračných zariadeniach platné počas mimoriadnej situácie.

Sprievodnou myšlienkou stretnutia tvorcov bolo prírodné a kultúrne bohatstvo poľsko-slovenského pohraničia. Vybraní umelci boli oslovení so žiadosťou o vytvorenie loga pre vyvíjanú mobilnú aplikáciu. Jeden z návrhov sa stal oficiálnym logom turistickej aplikácie goralGO. Umelecké diela vytvorené počas plenéra boli prezentované širokej verejnosti formou výstavy, ktorá bola otvorená v posledný deň konania podujatia a trvala niekoľko týždňov.

Festival Dunajca

Na konci turistickej sezóny v Pieninách sa v Lesnici konal 12.9.2021 jednodňový Festival Dunajca. Podujatie začalo už deň vopred, kedy sa skupiny nadšencov turistiky z partnerských obcí stretli na spoločnom turistickom pochode. Pre podujatie bola vytvorená jednotná grafika, ktoré prepojila 3 motívy/témy – logo turistickej aplikácie, názov mobilnej aplikácie – goralGO a QR kódy usporiadané do zaujímavého grafického motívu. Tričko, ktoré si každý účastník pochodu odniesol, sa stalo internetovým sprievodcom/mapou v regióne nielen pre neho samotného ale aj pre okolostojacich. QR grafika vyobrazená na tričku bola zložená z 5-ich QR kódov:

–           Turistická aplikácia goralGO

–           Webstránka o aplikácii www.goralgo.sk

–           Chata Pieniny

–           Webstránka obce Lesnica

–           Webstránka oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny www.visitspis.sk

Majiteľ trička teda nosil všetky potrebné informácie nielen SO SEBOU ale aj NA SEBE. Vzhľadom na pretrvávajúce protipandemické opatrenia bola organizácia podujatia mierne modifikovaná oproti projektovej žiadosti tak, aby reagovala na vysokú mieru neistoty a obmedzenia pre konanie verejných podujatí v kombinácii s pravidlami pre prechod cez hranice. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie jednotlivých okresov v závere letnej sezóny a zaradenie okresu Stará Ľubovňa medzi oranžové okresy podľa covidového semafora, boli organizátori nútení po vzájomnej dohode partnerov upraviť sprievodný program podujatia týkajúci sa vystúpenia umeleckých súborov z partnerských obci, t.j. na každej strane hraníc vystupovali len národné folklórne súbory, keďže nebolo reálne zabezpečiť, aby všetci členovia folklórnych súborov vystupujúci v programe spĺňali podmienky pre prechod hranice. Podujatie bol otvorené tradičnou pasovačkou za gorala, ktorú uzatvárala goralská hymna. Organizátori zahrnuli do programu okrem umeleckej/kultúrnej časti aj vzdelávaciu zložku. Členovia horskej služby PIENAP-u na pódiu podviedli návštevníkom správny spôsob resuscitácie zranenej osoby. Zároveň mali možnosť si na figuríne vyskúšať správnu techniku resuscitácie. Počítačový program, na ktorý bola figurína napojená, „záchrancu“ upozornil, ak masáž srdca nebola vykonávaná správnym spôsobom. V rámci programu bola návštevníkom predstavená aj turistická aplikácia a záujemcovia o nové technológie mali možnosť vyskúšať si virtuálnu prehliadku Pienin s 3D okuliarmi. Podujatia sa zúčastnilo v priebehu dňa cca 600-800 ľudí, ktorým bol pri vstupe na podujatie odovzdaný kupón na bezplatne občerstvenie – tradičný goralský guláš.

O projekte

Turistická aplikácia goralGO bola vytvorená v rámci projektu Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca zameraného na zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom využitia informačných technológií v cezhraničnom cestovnom ruchu s dôrazom na kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu horný Spiš – Pieniny. Je to praktický nástroj pre návštevníkov Pieninského národného parku, ktorý im uľahčí plánovanie turistických výletov v regióne a navigáciu na turistických trasách. Aplikácia používa technológiu GPS a funguje aj v režime offline.

V súčasnosti mobilná aplikácia ponúka 13 turistických okruhov vhodných pre pešiu turistiku, cykloturistiku i bežky. Pre každý okruh sa zobrazuje výškový profil, farba značenia zodpovedajúca farbám turistických chodníkov v teréne, dĺžka trasy a vzdialenosť do cieľa od aktuálnej polohy používateľa. Každému z okruhov sú v aplikácii priradené body záujmu nachádzajúce sa na trase. Aplikácia umožňuje navigáciu po zvolenom chodníku, vyhľadávanie zaujímavých miest v okolí, zaznamenávanie a zobrazovanie športovej aktivity užívateľa. Využívanie interaktívnych máp, zobrazovanie virtuálnych prehliadok, informácie o počasí na jednotlivých miestach a trasách, záložkovanie miest a trás pre rýchly prístup, zobrazovanie detailov miest a trás po načítaní QR kódu alebo NFC tagu. Okrem informácií o zaujímavých miestach, nachádzajúcich sa v blízkosti turistických trás, v nej používateľ nájde aj praktické informácie o službách v okolí a dôležité telefónne čísla na tiesňové volania.

Aplikácia https://goralgo.sk/ je prepojená s webovou stránkou www.goralgo.sk a používa rovnaké údaje o objektoch a trasách, aké sú uvedené na webových stránkach.

Vývoj turistickej aplikácie goralGO je súčasťou partnerského projektu obce Lesnica a Gminy Ochotnica Dolna, ktorý bol spolufinancovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Poľský partner vytvoril turistickú aplikáciu pre prihraničný región Ochotnica – Tylmanová ležiaci v Národného parku Gorce. Používatelia ktorejkoľvek z nich si vedia zo svojej aplikácie stiahnuť aplikáciu druhého partnera a po prechode hraníc si môžu naplánovať túry využívajúc mobilnú navigáciu druhého z partnerov.

Aplikácia je dostupná okrem poľskej mutácie aj v angličtine a nemčine. Ozvláštnením slovenskej aplikácie je, že jej hlasová verzia je nahovorená aj v goralskom nárečí.

Góralu, wracaj do hal!