Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca

24.2.2021 zverejnil/a lesnica_admin.

Kategória

www.sk.plsk.eu


Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom využitia informačných technológií v cezhraničnom cestovnom ruchu s využitím regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci projektu: 

Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca


Partneri projektu: Obec Lesnica                            Gmina Ochotnica Dolna
www.lesnica.sk 
www.ochotnica.pl

Program:           Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020
Číslo projektu:    INT/ET/TAT/1/III/B/0263


Ciele projektu:

rozvoj prihraničného cestovného ruchu prostredníctvom využitia regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských obcí 

popularizácia a zvýšenie vedomostí o kultúrnom a prírodnom dedičstve partnerských obcí prostredníctvom využitia informačných technológií, organizovania cezhraničných podujatí a vydania publikácií


vzájomná poľsko-slovenská integrácia


zvýšenie záujmu o ponuku v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva na poľsko-slovenskom
pohraničí v regióne obcí Lesnica a Ochotnica Dolna


Obdobie realizácie: 01/2020 – 06/2021


Hodnota projektu: 114 495,78 € (v tom Gmina Ochotnica Dolna 70 621,68 €, Obec Lesnica 43 874,10 €)


Spolufinancovanie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja