„Mimoriadne núdzové opatrenia“ ohľadom Afrického moru ošípaných a diviakov, vydané Hlavným veterinárnym lekárom Štátnej veterinárnej potravinovej správy Slovenskej republiky, pod č.j.: 7885/2021-100 zo dňa 02.augusta 2021.

Kategória

Nariadenia sa vzťahujú na užívateľov poľovných revírov, na chovateľov ošípaných (drobnochovy aj komerčné chovy), na súkromných veterinárnych lekárov.

Zverejnené 5. augusta 2021.
Upravené 19. augusta 2021.