BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Kategória

 • Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov. Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:
 • Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel:
 • používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,
 • ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,
 • presne dodržiavať návod od výrobcu,
 • nevykonávať neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,
 • umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od
  vykurovacích telies a otvoreného ohňa,
 • dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok a prskaviek (ich teplota pri horení môže dosiahnuť 630 °C – 1370 °C).
 • pri používaní sviečok, či už na adventnom venci, alebo stromčeku, tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov…), tak aby sa nedali prevrátiť, v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat a v dostatočnej vzdialenosti od akejkoľvek horľavej látky. Nenechávať ich bez dozoru a pred odchodom sa uistiť, či sú sviečky dobre uhasené.
  Používanie zábavnej pyrotechniky – zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov a nikdy nie od pouličných predajcov, – nevyrábať a nepoužívať po domácky vyrobenú pyrotechniku, pri používaní a manipulácii s pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu, – overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú pyrotechniku, – nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá, – zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom, – zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou teplotou resp. priamym ohňom, – nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou – nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre, – neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách, – opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla), – v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody,
  2
 • zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel, – neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod., – zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami, – pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.
  Používanie kuchynských spotrebičov
 • nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,
 • horiaci olej vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,
 • kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie,
 • zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,
 • spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,
 • priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod a výmenu vzduchu v tomto priestore,
 • pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,
 • nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.
  V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.
  Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.

Zverejnené 1. decembra 2021.
Bez úpravy .